Zahvala ob slovesu SREČKA KRAMERJA

»Tam, kjer si ti, dragi Srečo, ni sonca in ne luči, le tvoj nasmeh nam v srcih še živi. Nihče ne ve, kako boli, ko se zavemo,  da te več ni. »

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega sina, brata, bratranca in nečaka SREČKA KRAMERJA iz Polja pri Bistrici 20, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in denarne prispevke. Posebna zahvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bistrica ob Sotli in ostalim društvom, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala g. Tončiju Babiču in sestri Katarini za besede slovesa,  g. župniku za opravljen pogrebni obred, Pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine. Iskrena hvala vsem, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste nam v žalostnih trenutkih stali ob strani. Žalujoči: Vsi njegovi.