Zahvala ob slovesu STANISLAVA BOŽIČA

»Ne jokajte na mojem grobu, le tiho k njemu pristopite, ko vedeli bi kako trpel sem, le večni mir mi zaželite.«

Ob boleči in prerani izgubi dragega brata, strica, svaka, nečaka, bratranca, soseda in prijatelja STANISLAVA BOŽIČA, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Posebna zahvala gre Onkološkemu inštitutu Ljubljana za ves trud in lajšanje bolečin v zadnjih dneh njegovega življenja. Kolektivu 107. letalne baze Cerklje ob Krki, Klubu Mokropoljskih mučenikov in govorniku Martinu Andrejčiču za besede slovesa, vsem gasilskim društvom, posebno Prostovoljnemu gasilskemu društvu  Orehovica in govorniku Alešu Medletu, Trgovskemu centru Mercator iz Šentjerneja, župniku Antonu Trpinu za lepo opravljeni pogreb, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba in govornici Meliti za ganljive besede slovesa, Kvartetu As za zapete pesmi ter Toniju Gorjancu in Policijski postaji Šentjernej za varovanje doma. Posebna zahvala gre Jožetu in Zvonki Sašek za vso pomoč, ki sta jo nudila Slavkotu, ko jo je potreboval- ISKRENA HVALA. Hvala Gostilni Turk iz Maharovca in cvetličarni Colarič. Hvala vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu, ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: V neizmerni žalosti, sestra Vida z družino, Denis, stric Jože z družino, teti Anica in Tončka z družinama ter ostalo sorodstvo.