Zahvala ob slovesu ŠTEFKE KRAŠEVEC

“Draga mama, pošle so ti moči, zaprla trudne si oči. Čeprav spokojno spiš, v naših srcih še živiš.”

Zvon je zapel zadnjo balado v slovo naši dragi ŠTEFKI KRAŠEVEC iz Herinje vasi. Ob izgubi naše drage mame, babice, prababice, tašče, tete, svakinje, sestrične in sosede se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, denarno pomoč, podarjene sveče in cvetje ter svete maše. Prav lepo se zahvaljujemo tudi gospodu župniku za lep poslovilni obred, gospodu Stanetu Jeraču za ganljive besede slovesa,  kvartetu AS za čutno zapete žalostinke in Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba. Najlepša hvala Domu starejših občanov Novo mesto za skrb in nego v zadnjih letih njenega življenja. Še enkrat iskrena hvala vsem tistim, ki ste našo mamo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njeni.