Zahvala ob slovesu TEREZIJE VENE, rojene TIČAR

»Telo je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.«

V 89. letu se je od nas poslovila naša draga mama in stara mama TEREZIJA VENE, rojena Tičar iz Novega mesta, Pod Trško goro. Ob boleči izgubi drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za podarjene sveče, cvetje in svete maše. Zahvala Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, osebju Doma starejših občanov Novo mesto, župniku Račkiju za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, Bojanu za poslovilni govor, izvajalcu Tišine in sosedi Darji za vsestransko pomoč v času njene bolezni. Vsem še enkrat iskrena hvala, ker ste našo mamo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku. Žalujoči: Vsi njeni.