Zahvala ob slovesu VERE STARIČ

“Ugasnila je luč življenja in se prižgala luč spomina, ki ostaja v srcu tiha, skrita bolečina… za tabo draga mama, ostala je praznina in bolečina.”

V sredo 25. oktobra 2023, smo se na pokopališču Trebelno poslovili od naše drage mame VERE STARIČ. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, se ji prišli poklonit, nam sočutno stisniti roko in namenili besede tolažbe. Zahvaljujemo se osebju Zdravstvenega doma Trebnje in Splošne bolnišnice Novo Mesto. Hvala Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, Meliti Blatnik za poslovilne besede, trobentaču, gospodu župniku Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred in Betonalu Trebnje za podarjene sveče in izrečeno sožalje. Vsem domačim, sorodnikom, prijateljem in znancem, iskrena hvala za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje. Vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, iskrena hvala. Draga mama, ohranili te bomo v najlepšem spominu.

Žalujoči vsi, ki smo bili del nje in jo imeli radi.