Zahvala ob slovesu VILJEMA STARCA

»Kogar imaš rad nikoli ne umre, le daleč, daleč je nekje..«

Ob boleči izgubi dragega moža, atija, dedija, nonota, pradedija, tasta in prijatelja VILJEMA STARCA iz Brezja pri Senušah se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekali iskrena sožalja darovali sveče, cvetja, denarno pomoč in svete maše. Zahvaljujem se gospodu župniku Mateju Gnidovcu za opravljen obred, podjetju Kostak Krško ter pevcem za zapete skladbe. Iskrena hvala vsem domačim,  sosedam, prijateljem in znancem za nesebično pomoč v teh težkih trenutkih. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega Vilija v tako v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: žena Slobodanka in njegovi domači.