Zahvala ob slovesu ZDENKE PEVEC, rojene ŠTRICELJ

Hvaležna sem ti iz srca,                                             

za leta ta poklonjena.

Bile so solze, bil je smeh,

a vedno grel me je tvoj nasmeh.

[Mirjam Zupančič]

 

Na konec zemeljske poti je stopila ZDENKA PEVEC, roj. Štricelj s Tomšičeve ulice 17, Trebnje.

Hvala ti za vse trenutke, ki smo jih lahko delili s teboj. Tvoj dom je bil zavetje z vonjem po ljubezni. Hvala za spomine in za močno voljo tudi takrat, ko je bolezen ugasnila tvoj nasmeh in žar v očeh. Hvala ti.

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vso podporo, podarjene sveče in cvetje ter izrečeno slovo naši Zdenki. Radi bi se zahvalili tudi dr. med. Špeli Jenkole iz Zdravstvenega doma Trebnje, paliativnemu timu in negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto in Komunali Trebnje za pomoč in sočutje v naših zadnjih skupnih trenutkih. Vsi njeni.