Zahvala ob slovesu ZORANA RAMOVŠA

Ob mnogo prezgodnji smrti našega dragega ZORANA RAMOVŠA se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, Zoranovim sošolkam in sošolcem 4. letnika naravoslovno-matematične smeri Gimnazije Novo mesto, generacije 1966, nekdanjim sodelavkam in sodelavcem Slovenskih železnic, kolektivu OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert in vrtca,  sovaščanom in  znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, sv. maše, denarne prispevke in vso pomoč, ki ste nam jo nudili v teh težkih trenutkih in nam stali ob strani. Posebna zahvala velja gospodu škofu, msgr. dr. Andreju Sajetu in gospodu župniku Jaku Trčku za izredno lepo opravljen obred svete maše. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Komunale Trebnje za organizacijo in izvedbo pogreba ter pevcem in izvajalcu Tišine. Zahvala je namenjena tudi Zdravstveni postaji Mirna in osebju Pljučnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto, ki ste Zoranu nudili pomoč v zadnjih tednih.

Iskrena hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste nam ob boleči izgubi našega dragega Zorana pomagali in nam stojite ob strani.

Žalujoči:  Vsi njegovi.