Zahvala ob slovesu ZORANA SUŠNIKA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očija in dedija ZORANA SUŠNIKA, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, za izrečene besede podpore in sožalja, vsem hvala za  denarno pomoč. Najlepše  se zahvaljujemo pevcem iz Trebnjega za zapete pesmi in  g. Blažu Strmoletu za čudovite besede slovesa, ter g. Boštjanu Berkopcu za izvedbo Tišine. Hvala vsem, ki se boste našega Zorana spominjali.

Žalujoči:  Vsi njegovi.