Zahvala ob slovesu ANTONIJE RADEJ, rojene GRUBAR

»Tam za tisto zvezdo na koncu neba, tam na tistem koncu neskončnega morja, tam morda nekoč, nekje se srečamo, kdo ve…«

Ob boleči izgubi ljubljene mamice, sestre, tete, stare mame in prababice ANTONIJE RADEJ, rojene GRUBAR, Dolenje Radulje 8a, Bučka, se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, vaščanom, sorodnikom in znancem, ki ste bili v težkih trenutkih z nami, nam ustno ali pisno izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče ter za darovane svete maše. Posebno zahvalo izrekamo osebju Splošne bolnišnice Brežice, ki je v zadnjem tednu njene bolezni požrtvovalno skrbela zanjo ter Domu starejših občanov Krško za ves trud in oskrbo naše mamice. Hvala Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, gospodu župniku Tonetu Dularju za lepo opravljen obred in sveto mašo, pevcem za čudovito zapete pesmi ob grobu, ter govornicama za ganljive besede slovesa. Hvala tudi vsem, ki niste poimensko posebej omenjeni v tej zahvali. Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mamice in jo pospremili na poti k večnemu počitku ter nam s tem pokazali, da ste jo spoštovali in imeli radi. Žalujoči: vsi njeni.