Zahvala ob slovesu ALOJZIJE HOČEVAR

»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo ostal.«

V 91. letu starosti je za vedno zaspala, za vse nas draga mama ALOJZIJA HOČEVAR iz Pijavic. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam stisnili roko, izrekli ustno in pisno sožalje ter darovali sveče, cvetje in svete maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo in izvedbo pogreba, trobentaču za zaigrano žalostinko in govornici gosp. Mileni Knez. Zahvaljujemo se podjetju TPV Velika Loka, gostinstvu Mrhar, Dogi Krmelj, Društvu upokojencev Tržišče, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Tržišče in vsem, ki so naši mami karkoli dobrega storili v življenju in jo pospremili na njeni zadnji poti. Ohranimo jo v lepem spomini. S hvaležnostjo: vsi njeni.