Zapustila nas je MARINE LAVRIČ, roj. PLUT

“Dobrota tvojih rok ne mine, čas ohranja nam spomine. In hvaležna misel nate.”

Ob boleči izgubi naše drage mame MARINE LAVRIČ, roj. PLUT iz Lok, Straža, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in za vse besede tolažbe ter iskrene stiske rok. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, trobentaču za odigrane melodije, pevcem kvarteta As za zapete žalostinke in pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogrebne slovesnosti. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in ste jo pospremili tudi na njeni zadnji poti. Žalujoči: Vsi njeni.