Zahvala ob slovesu ANE ROBEK

»Nikoli več sonce te ne zbudi, nikoli več, konec je sedaj vseh skrbi! Kjerkoli si, naj angel čuva te! Kjerkoli si, nate vedno bomo mislili vsi!« 

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, tašče, tete in botre ANE ROBEK iz Velike Strmice pri Trebelnem, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, stiske rok, pomoč in darove. Iskrena hvala osebju Doma starejših občanov Trebnje, ki so zadnja leta skrbeli za našo mamo, gospodu župniku Jerneju Nemaniču za lepo opravljen obred in sveto mašo, Pogrebni službi Blatnik za vso organizacijo in izpeljavo pogreba, pevcem za lepo zapete pesmi slovesa, izvajalcu Tišine in govornici za ganljive besede slovesa. Še enkrat iskrena hvala vsem imenovanim in tudi tistim neimenovanim, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v vaših srcih in lepem spominu. Tebi draga mama pa hvala za vso ljubezen in dobroto, želimo ti večni mir in ti še poslednjič pravimo: Zbogom.

Žalujoči: Vsi njeni.